ENERGOELTECH Sp. z o. o.

  • 41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Walentego Roździeńskiego 3
  • NIP 629-247-75-21
  • REGON 365905830
  • Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr rej. KRS: 0000655547
  • Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 259 000 zł
  • ING Bank Śląski S.A.                 32 1050 1360 1000 0090 3270 8274
  • Santander Bank Polska S.A.    92 1090 1766 0000 0001 3564 6117
®2019, Nazwa Spółki ENERGOELTECH jest znakiem towarowym zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym RP