O Nas

Zakres działalności Spółki:

USŁUGI W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ budowa, remonty i naprawy sieci oraz instalacji elektrycznych, badanie, eksploatacja i rozruch układów elektroenergetycznej automatyki i zabezpieczeń w rozdzielniach do 110 kV, instalacje odgromowe,

• Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych: 
- kontrola i przeładowania baterii akumulatorów, 
- sprawdzenie zabezpieczeń pól rozdzieleni 0,4kV i 6 kV, 
- programowanie i modyfikacja programów w sterownikach polowych np. ecoMUZ, multiMUZ, megaMUZ, Ex-Bel itp., 
- przeglądy rozdzielni NN i SN, 
- przeglądy i naprawa wyłączników NN i SN, 
- przeglądy, regulacja i naprawa elektrofiltrów w zakresie zasilania i sterowania, 
- przeglądy, naprawa sprężarek powietrza, 
- pomiary elektryczne eksploatacyjne, 
- pomiary ochrony p. porażeniowej i odgromowej, 
- lokalizacja doziemień w sieciach prądu stałego, 
- lokalizacja uszkodzeń w obwodach sterowniczych i pomiarowych,
- lokalizacja i naprawa uszkodzeń kabli NN i SN,
- wymiana silników NN i SN bez osiowania. 
• Prefabrykacja rozdzielni systemowych NN. 
• Modernizacja starych rozdzielni NN. 
• Modernizacja rozdzielni SN (wymiana wyłączników, zabezpieczeń oraz aparatury sterowniczej). 
• Spawanie i pomiary światłowodów. 
• Budowa, modernizacja i remonty sieci elektrycznych.