E N E R G O E L T E C H

Ładowanie

visit our location:
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Walentego Roździeńskiego 3 | NIP: 629-247-75-21
Send us mail
biuro@energoeltech.com.pl
Troll fre number
+48 726 844 535

O firmie

Services

ENERGOELTECH®

O firmie

USŁUGI W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

budowa, remonty i naprawy sieci oraz instalacji elektrycznych, badanie, eksploatacja i rozruch układów elektroenergetycznej automatyki i zabezpieczeń w rozdzielniach do 110 kV, instalacje odgromowe,

 • Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych:
 • kontrola i przeładowania baterii akumulatorów,
 • sprawdzenie zabezpieczeń pól rozdzieleni 0,4kV i 6 kV,
 • programowanie i modyfikacja programów w sterownikach polowych np. ecoMUZ, multiMUZ, megaMUZ, Ex-Bel itp.,
  przeglądy rozdzielni NN i SN,
 • przeglądy i naprawa wyłączników NN i SN,
  przeglądy, regulacja i naprawa elektrofiltrów w zakresie zasilania i sterowania,
 • przeglądy, naprawa sprężarek powietrza,
 • pomiary elektryczne eksploatacyjne,
 • pomiary ochrony p. porażeniowej i odgromowej,
 • lokalizacja doziemień w sieciach prądu stałego,
 • lokalizacja uszkodzeń w obwodach sterowniczych i pomiarowych,
 • lokalizacja i naprawa uszkodzeń kabli NN i SN,
 • wymiana silników NN i SN bez osiowania.
 • Prefabrykacja rozdzielni systemowych NN.
 • Modernizacja starych rozdzielni NN.
 • Modernizacja rozdzielni SN (wymiana wyłączników, zabezpieczeń oraz aparatury sterowniczej).
 • Spawanie i pomiary światłowodów.
 • Budowa, modernizacja i remonty sieci elektrycznych.

Spółka działa od

2016

roku