E N E R G O E L T E C H

Ładowanie

visit our location:
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Walentego Roździeńskiego 3 | NIP: 629-247-75-21
Send us mail
biuro@energoeltech.com.pl
Troll fre number
+48 726 844 535

Projektowanie modernizacja i zabudowa rozdzielni 0,4kVm i 6kV.

Wykonywanie linii kablowych tras kablowych w ziemi, tunelach i kanałach kablowych dla 0,4kV i 6kV-30kV

Nowo zbudowana rozdzielnia 0,4kV.