E N E R G O E L T E C H

Ładowanie

visit our location:
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Walentego Roździeńskiego 3 | NIP: 629-247-75-21
Send us mail
biuro@energoeltech.com.pl
Troll fre number
+48 726 844 535

Prowadzenie prac zgodnie z umową

Prowadzenie prac zgodnie z umową, której zakresem jest bieżące utrzymanie ruchu urządzeń́ i instalacji elektrycznych będących w eksploatacji Zakładu Energetycznego PED, ArcelorMittal Poland S.A. – Oddział w Dąbrowie Górniczej w tym usługi remontowe dla ArcelorMittal Poland S.A – Oddział w Dąbrowie Górniczej, Świętochłowicach i Chorzowie. Zakres prac obejmuje:

– stacji elektroenergetycznych obwody pierwotne i wtórne dla napięć:110kV, 20kV i 6kV,

– linii kablowymi elektroenergetycznymi: 110kV, 20 KV,6kV i 0,4 kV,

– urządzeń potrzeb własnych prądu stałego i przemiennego stacji
   elektroenergetycznych,

– urządzeń i instalacji sprężonego powietrza stacji elektroenergetycznych,

– kontroli i przeładowania baterii akumulatorów,

– sprawdzenia zabezpieczeń pól rozdzieleni 0,4kV, 6 kV i 110kV,

– programowania i modyfikacji programów w sterownikach polowych np. ecoMUZ,multiMUZ, megaMUZ,  Ex-Bel itp.,

– przeglądó rozdzielni NN, SN i WN,

– przeglądów transformatorów,

– przeglądów i naprawy wyłączników NN i SN,

– pomiarów elektrycznych eksploatacyjnych,

Pomiary elektronarzędzi.

– lokalizacji doziemień w sieciach prądu stałego,

– lokalizacji uszkodzeń w obwodach sterowniczych i pomiarowych,

– lokalizacji i naprawa uszkodzeń kabli NN i SN,

– prac przy oświetleniu ulicznym,

– prefabrykacji rozdzielni systemowych NN,

– modernizacji starych rozdzielni NN,

– modernizacji rozdzielni SN i WN (wymiana wyłączników, zabezpieczeń oraz aparatury sterowniczej),

– wykonywania retrofitu wyłączników jako pełnych zamienników,

– spawanie i pomiary światłowodów,

– prace przy układach AKPiA modernizacja rozbudowa istniejących układów oraz budowa nowych,

– naprawa układów elektroniki przemysłowej.

IMG_6715_1440_1920