E N E R G O E L T E C H

Ładowanie

visit our location:
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Walentego Roździeńskiego 3 | NIP: 629-247-75-21
Send us mail
biuro@energoeltech.com.pl
Troll fre number
+48 726 844 535

Wykonywanie linii kablowych tras kablowych w ziemi, tunelach i kanałach kablowych dla 0,4kV i 6kV-30kV.

Wykonywanie linii kablowych tras kablowych w ziemi, tunelach i kanałach kablowych dla 0,4kV i 6kV-30kV

Wykonane głowice kablowe na kablach 6kV, po próbie napięciowej zostały podpięte do wcześniej wykonanych szyn i odłącznika kablowego.