E N E R G O E L T E C H

Ładowanie

visit our location:
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Walentego Roździeńskiego 3 | NIP: 629-247-75-21
Send us mail
biuro@energoeltech.com.pl
Troll fre number
+48 726 844 535

Wykonywanie remontów elektrofiltra kotła OPG-230

Wykonywanie remontów elektrofiltra kotła OPG-230 w branży elektrycznej w zakresie:

– czyszczenie odłącznika/uziemiacza oraz „okna” wizjera ołącznika/uziemnika dwóch zaczepów,

– przegląd, czyszczenie, wymiana filtrów chłodnic, przewodów olejowych oraz oleju w układzie chłodzenia,

– czyszczenie i regeneracja odwilżaczy oleju z wymianą silikażelu pochłaniającego wilgoć,

– wymiana izolatorów przepustowych WN oraz oporów tłumiących,

– rozbudowa systemu DCS kotła mająca na celu wprowadzenie automatycznego zasilania i wyłączania się z pracy grzałek izolatorów i lejów zsypowych od temperatury spalin.