E N E R G O E L T E C H

Ładowanie

visit our location:
41-303 Dąbrowa Górnicza, ul. Walentego Roździeńskiego 3 | NIP: 629-247-75-21
Send us mail
biuro@energoeltech.com.pl
Troll fre number
+48 726 844 535

Zakres działalności Spółki

USŁUGI W BRANŻY ELEKTRYCZNEJ budowa, remonty i naprawy sieci oraz instalacji elektrycznych, badanie, eksploatacja i rozruch układów elektroenergetycznej automatyki i zabezpieczeń w rozdzielniach do 110 kV, instalacje odgromowe,

 

  • Bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń elektrycznych: 

– kontrola i przeładowania baterii akumulatorów, 

– sprawdzenie zabezpieczeń pól rozdzieleni 0,4kV i 6 kV, 

– programowanie i modyfikacja programów w sterownikach polowych np. ecoMUZ, multiMUZ, megaMUZ, Ex-Bel itp., 

– przeglądy rozdzielni NN i SN, 

– przeglądy i naprawa wyłączników NN i SN, 

– przeglądy, regulacja i naprawa elektrofiltrów w zakresie zasilania i sterowania, 

– przeglądy, naprawa sprężarek powietrza, 

– pomiary elektryczne eksploatacyjne, 

– pomiary ochrony p. porażeniowej i odgromowej, 

– lokalizacja doziemień w sieciach prądu stałego, 

– lokalizacja uszkodzeń w obwodach sterowniczych i pomiarowych,

– lokalizacja i naprawa uszkodzeń kabli NN i SN,

– wymiana silników NN i SN bez osiowania. 

  • Prefabrykacja rozdzielni systemowych NN. 
  • Modernizacja starych rozdzielni NN. 
  • Modernizacja rozdzielni SN (wymiana wyłączników, zabezpieczeń oraz aparatury sterowniczej). 
  • Spawanie i pomiary światłowodów. 
  • Budowa, modernizacja i remonty sieci elektrycznych.